Kategorier
Nyheter relatert til Helse, Miljø og sikkerhet

Med dagens regel­verk bryter mange arbeids­takere arbeids­miljø­loven hvis de tar med seg jobb hjem etter kl. 21. Nå endres arbeids­tids­reglene.

Med dagens regel­verk bryter mange arbeids­takere arbeids­miljø­loven hvis de tar med seg jobb hjem etter kl. 21. Nå endres arbeids­tids­reglene.
Kategorier
Nyheter relatert til Helse, Miljø og sikkerhet

Med dagens regel­verk bryter mange arbeids­takere arbeids­miljø­loven hvis de tar med seg jobb hjem etter kl. 21. Nå endres arbeids­tids­reglene.

Med dagens regel­verk bryter mange arbeids­takere arbeids­miljø­loven hvis de tar med seg jobb hjem etter kl. 21. Nå endres arbeids­tids­reglene.