Kategorier
Nyheter relatert til Helse, Miljø og sikkerhet

At det er en sammenheng mellom kjemiske stoffer i arbeidet og kreft, har lenge vært kjent. Mindre kjent er det at kjemikalier også kan øke risikoen for hjerte-/karsykdommer eller slag.

At det er en sammenheng mellom kjemiske stoffer i arbeidet og kreft, har lenge vært kjent. Mindre kjent er det at kjemikalier også kan øke risikoen for hjerte-/karsykdommer eller slag.