Kategorier
Nyheter relatert til Helse, Miljø og sikkerhet

I disse dager starter sjøfuglene hekkinga i en rekke verneområder langs kysten. Statens naturoppsyn (SNO) vil kontrollere at forbudet mot å ferdes i disse områdene blir fulgt.

I disse dager starter sjøfuglene hekkinga i en rekke verneområder langs kysten. Statens naturoppsyn (SNO) vil kontrollere at forbudet mot å ferdes i disse områdene blir fulgt.