Kategorier
Nyheter relatert til Helse, Miljø og sikkerhet

Det er funnet høye nivåer av miljøgiften PFOS i Tyrifjorden. Miljødirektoratet har satt i gang arbeidet med å finne kilden. 

Det er funnet høye nivåer av miljøgiften PFOS i Tyrifjorden. Miljødirektoratet har satt i gang arbeidet med å finne kilden.