Kategorier
Nyheter relatert til Helse, Miljø og sikkerhet

ECHA har nylig vedtatt oppdatert Community rolling action plan (CoRAP) for stoffevaluering for perioden 2017-2019. Med dette starter evalueringen av stoffene listet for 2017. I alt 115 stoffer skal vurderes i denne treårsperioden. For mange av stoffene evaluert i 2016 er utkast til beslutning snart klar for kommentering av registrantene.

ECHA har nylig vedtatt oppdatert Community rolling action plan (CoRAP) for stoffevaluering for perioden 2017-2019. Med dette starter evalueringen av stoffene listet for 2017. I alt 115 stoffer skal vurderes i denne treårsperioden. For mange av stoffene evaluert i 2016 er utkast til beslutning snart klar for kommentering av registrantene.