Kategorier
Nyheter relatert til Helse, Miljø og sikkerhet

EU gjennomfører nå en internasjonal høring av forslag om forbud mot bly i PVC, og forbud mot diisocyanater under kjemikalieregelverket REACH. Høringsfrist til det europeiske kjemikaliebyrået ECHA er 22.09.2017, men det oppfordres til å sende kommentarer innen 01.06.2017.

EU gjennomfører nå en internasjonal høring av forslag om forbud mot bly i PVC, og forbud mot diisocyanater under kjemikalieregelverket REACH. Høringsfrist til det europeiske kjemikaliebyrået ECHA er 22.09.2017, men det oppfordres til å sende kommentarer innen 01.06.2017.