Kategorier
Nyheter relatert til Helse, Miljø og sikkerhet

FNs klimapanel (IPCC) arrangerte i slutten av mars 2017 et plenumsmøtet i Guadalajara, Mexico. På møtet ble disposisjonene både for spesialrapporten om klimaendringer og landarealer (SRCCL) og spesialrapporten om hav og kryosfære i et klima i endring (SROCC) gjennomgått og godkjent av panelets medlemmer.

FNs klimapanel (IPCC) arrangerte i slutten av mars 2017 et plenumsmøtet i Guadalajara, Mexico. På møtet ble disposisjonene både for spesialrapporten om klimaendringer og landarealer (SRCCL) og spesialrapporten om hav og kryosfære i et klima i endring (SROCC) gjennomgått og godkjent av panelets medlemmer.