Kategorier
Nyheter relatert til Helse, Miljø og sikkerhet

Selv om mange kalver har dødd av lungebetennelse, er bestanden av moskus på Dovrefjell stabil. Under årets telling ble det funnet 249 dyr.

Selv om mange kalver har dødd av lungebetennelse, er bestanden av moskus på Dovrefjell stabil. Under årets telling ble det funnet 249 dyr.