Kategorier
Nyheter relatert til Helse, Miljø og sikkerhet

EU-kommisjonen har innvilget godkjenninger for begrenset bruk av trikloretylen, natriumdikromat, natriumkromat, kromtrioksid og 1,2-dikloretan. Tilsvarende vedtak er nå fattet av Miljødirektoratet. En av godkjenningene gir plikter til etterfølgende brukere.

EU-kommisjonen har innvilget godkjenninger for begrenset bruk av trikloretylen, natriumdikromat, natriumkromat, kromtrioksid og 1,2-dikloretan. Tilsvarende vedtak er nå fattet av Miljødirektoratet. En av godkjenningene gir plikter til etterfølgende brukere.