Kategorier
Nyheter relatert til Helse, Miljø og sikkerhet

Skrantesjuke vil ramme stadig flere hjortedyr, hvis vi ikke setter inn tiltak raskt. Det sier Vitenskapskomiteen for mattrygghet (VKM) i en risikovurdering utarbeidet på oppdrag fra Miljødirektoratet og Mattilsynet.

Skrantesjuke vil ramme stadig flere hjortedyr, hvis vi ikke setter inn tiltak raskt. Det sier Vitenskapskomiteen for mattrygghet (VKM) i en risikovurdering utarbeidet på oppdrag fra Miljødirektoratet og Mattilsynet.