Kategorier
Nyheter relatert til Helse, Miljø og sikkerhet

En fjerdedel av de som oppdager noe kritikkverdig på arbeidsplassen, velger å holde munn. Mange av de som varsler refses, baksnakkes og presses til å slutte.

En fjerdedel av de som oppdager noe kritikkverdig på arbeidsplassen, velger å holde munn. Mange av de som varsler refses, baksnakkes og presses til å slutte.