Kategorier
Nyheter relatert til Helse, Miljø og sikkerhet

EU gjennomfører nå en offentlig høring av forslag om å utvide kandidatlista med de to stoffene Bisfenol A og Perfluorohexane-1-sulphonic acid og dets salter. Høringsfrist til det europeiske kjemikaliebyrået ECHA er 24. april 2017.

EU gjennomfører nå en offentlig høring av forslag om å utvide kandidatlista med de to stoffene Bisfenol A og Perfluorohexane-1-sulphonic acid og dets salter. Høringsfrist til det europeiske kjemikaliebyrået ECHA er 24. april 2017.