Kategorier

På frokostseminaret vil Live Bakke Finne, forsker ved avdeling for arbeidspsykologi og –fysiologi på STAMI, gi en oversikt over hvorfor det er viktig å fokusere på psykologiske og sosiale arbeidsfaktorer i forebyggingsarbeid rettet mot psykisk helse, og hvilke arbeidsfaktorer det kan være spesielt viktig å være oppmerksom på.

Innlegget STAMI-TV: Hvilke psykososiale arbeidsfaktorer kan ha effekt på arbeidstakers psykiske helse? dukket først opp på STAMI.