Kategorier
Informasjon fra STAMI Nyheter relatert til Helse, Miljø og sikkerhet Psykososiale forhold

Psykiske lidelser er den nest største diagnosegruppen etter muskelskjelettlidelser når det gjelder langtidssykemeldinger i Norge, og psykososiale arbeidsfaktorer kan påvirke psykisk helse – både positivt og negativt. Se opptak fra frokostseminar 16. mars.

Innlegget STAMI-TV: Hvilke psykososiale arbeidsfaktorer kan ha effekt på arbeidstakers psykiske helse? dukket først opp på STAMI.

STAMI

På frokostseminaret vil Live Bakke Finne, forsker ved avdeling for arbeidspsykologi og –fysiologi på STAMI, gi en oversikt over hvorfor det er viktig å fokusere på psykologiske og sosiale arbeidsfaktorer i forebyggingsarbeid rettet mot psykisk helse, og hvilke arbeidsfaktorer det kan være spesielt viktig å være oppmerksom på.

Innlegget STAMI-TV: Hvilke psykososiale arbeidsfaktorer kan ha effekt på arbeidstakers psykiske helse? dukket først opp på STAMI.