Kategorier
Informasjon fra STAMI Nyheter relatert til Helse, Miljø og sikkerhet Ukategorisert

EuroMix-studien ved Folkehelseinstituttet søker deltakere som kan registrere all mat, drikke og bruk av kroppspleieprodukter i to perioder á 24 timer (med 2-3 ukers mellomrom). Deltakerne blir også bedt om å samle urin i disse to 24-timers periodene, samt om å avgi blodprøve.

Innlegget Folkehelseinstituttet søker deltakere til studie om kjemikalier og helse dukket først opp på STAMI.

EuroMix-studien er en del av et større EU-prosjekt hvor formålet er å få mer kunnskap om hvordan eksponering for flere kjemikalier samtidig påvirker helsa – den såkalte cocktaileffekten.

Vil du hjelpe oss?

  • Du må være mellom 18 og 70 år
  • Ha mulighet til å møte på Folkehelseinstituttet (Lovisenberggata 8, Oslo) for å avgi blodprøve etter avtale

Les mer om studien her: www.fhi.no/euromix

For spørsmål og/eller påmelding – Ta kontakt på e-post b0e2deac154200 eller telefon 945 27 570

Innlegget Folkehelseinstituttet søker deltakere til studie om kjemikalier og helse dukket først opp på STAMI.