Kategorier
Nyheter relatert til Helse, Miljø og sikkerhet

Fire av ti har inntrykk av at seniorer over 55 år blir ekskludert fra arbeidslivet. I tillegg oppgir en av tre av seniorene selv at de i løpet av arbeidslivet har følt at de har måttet vike for yngre krefter.

Fire av ti har inntrykk av at seniorer over 55 år blir ekskludert fra arbeidslivet. I tillegg oppgir en av tre av seniorene selv at de i løpet av arbeidslivet har følt at de har måttet vike for yngre krefter.