Kategorier
Nyheter relatert til Helse, Miljø og sikkerhet

Biodrivstoff er en viktig klimaløsning når det produseres på riktig måte. Miljødirektoratet har utredet konsekvensene av å trappe opp andelen biodrivstoff til 20 prosent i Norge innen 2020. Vi har også utredet konsekvenser av å innlemme EUs regelverk om indirekte arealbruksendringer fra bruk av biodrivstoff, i norsk regelverk.

Biodrivstoff er en viktig klimaløsning når det produseres på riktig måte. Miljødirektoratet har utredet konsekvensene av å trappe opp andelen biodrivstoff til 20 prosent i Norge innen 2020. Vi har også utredet konsekvenser av å innlemme EUs regelverk om indirekte arealbruksendringer fra bruk av biodrivstoff, i norsk regelverk.