Kategorier
Nyheter relatert til Helse, Miljø og sikkerhet

De kan forstyrre hormonbalansen i mennesker og dyr, gi fosterskader, skade forplantningsevnen og et par av dem er meget giftige for organismer som lever i vann. Nå blir stoffene snart forbudt i alle elektroniske og elektriske produkter (EE-produkter).

De kan forstyrre hormonbalansen i mennesker og dyr, gi fosterskader, skade forplantningsevnen og et par av dem er meget giftige for organismer som lever i vann. Nå blir stoffene snart forbudt i alle elektroniske og elektriske produkter (EE-produkter).