Kategorier
Nyheter relatert til Helse, Miljø og sikkerhet

Det er ikke dårlig ventilasjon som gjør at vi blir trøtte på slutten av arbeidsdagen, det er dårlig belysning. Riktig belysning er en forutsetning for at vi skal makte å stå løpet ut.

Det er ikke dårlig ventilasjon som gjør at vi blir trøtte på slutten av arbeidsdagen, det er dårlig belysning. Riktig belysning er en forutsetning for at vi skal makte å stå løpet ut.