Kategorier
Nyheter relatert til Helse, Miljø og sikkerhet

Hvem skal du ansette hvis du vil ha lavere sykefravær? Jo, noen som er 55 år eller eldre. Jo eldre ansatte, jo færre sykedager, viser nye tall fra Sveriges bedriftshelsetjenester.

Hvem skal du ansette hvis du vil ha lavere sykefravær? Jo, noen som er 55 år eller eldre. Jo eldre ansatte, jo færre sykedager, viser nye tall fra Sveriges bedriftshelsetjenester.