Kategorier
Nyheter relatert til Helse, Miljø og sikkerhet

Mange kommuner har for dårlig kunnskap om luftforurensningen i kommunen, hva som er kildene til utslipp, og de informerer ikke innbyggerne om lokal luftkvalitet. Det viser resultatene fra Miljødirektoratets tilsyn med om kommunene følger regelverket for lokal luftkvalitet. 

Mange kommuner har for dårlig kunnskap om luftforurensningen i kommunen, hva som er kildene til utslipp, og de informerer ikke innbyggerne om lokal luftkvalitet. Det viser resultatene fra Miljødirektoratets tilsyn med om kommunene følger regelverket for lokal luftkvalitet.