Kategorier
Nyheter relatert til Helse, Miljø og sikkerhet

Årsrapportene fra de regionale verneombudene (RVO) viser at det fortsatt er behov for arbeidet de utfører ute på arbeidsplassene.

Årsrapportene fra de regionale verneombudene (RVO) viser at det fortsatt er behov for arbeidet de utfører ute på arbeidsplassene.