Kategorier
Nyheter relatert til Helse, Miljø og sikkerhet

Én av fem i hotell og restaurant og helse og omsorg har opplevd seksuell trakassering på jobb, går det fram av en ny Fafo-rapport. Temaet tas opp på kvinnedagen i dag.

Én av fem i hotell og restaurant og helse og omsorg har opplevd seksuell trakassering på jobb, går det fram av en ny Fafo-rapport. Temaet tas opp på kvinnedagen i dag.