Kategorier
Nyheter relatert til Helse, Miljø og sikkerhet

I flere år har industridesignere og fysiologer hos SINTEF arbeidet med å utvikle arbeidsklær som kan følge petroleumsindustrien inn i arktiske strøk. Nå skal resultatet være klart.

I flere år har industridesignere og fysiologer hos SINTEF arbeidet med å utvikle arbeidsklær som kan følge petroleumsindustrien inn i arktiske strøk. Nå skal resultatet være klart.