Kategorier
Nyheter relatert til Helse, Miljø og sikkerhet

Årsrapporten fra 2016 viser at de 12 regionale verneombudene har besøkt og vært i kontakt med over 1500 virksomheter i bransjene overnatting, servering og renhold. De regionale verneombudene erfarer at svært mange av virksomhetene de er i kontakt med, har et mangelfullt og lite systematisk HMS-arbeid.

Nyheter fra Arbeidstilsynet.

Årsrapporten fra 2016 viser at de 12 regionale verneombudene har besøkt og vært i kontakt med over 1500 virksomheter i bransjene overnatting, servering og renhold. De regionale verneombudene erfarer at svært mange av virksomhetene de er i kontakt med, har et mangelfullt og lite systematisk HMS-arbeid.