Kategorier
Nyheter relatert til Helse, Miljø og sikkerhet

Statens naturoppsyn har testet ulike metoder for fjerning av stillehavsøsters i naturvernområder i Hvaler på Østfoldkysten.  Snorkling med plukking for hånd har vært den beste og mest skånsomme måten. Totalt 750 kilo stillehavsøsters har blitt fjernet fra skjærgården og levert til avfallsmottak.

Statens naturoppsyn har testet ulike metoder for fjerning av stillehavsøsters i naturvernområder i Hvaler på Østfoldkysten.  Snorkling med plukking for hånd har vært den beste og mest skånsomme måten. Totalt 750 kilo stillehavsøsters har blitt fjernet fra skjærgården og levert til avfallsmottak.