Kategorier
Informasjon fra STAMI Nyheter relatert til Helse, Miljø og sikkerhet Smerter, muskel- og skjelettplager Ukategorisert

STAMI er opptatt av hvilke konsekvenser skiftarbeid kan ha for helsa. Vi vet i dag for eksempel lite om mekanismene for hvordan skiftarbeid påvirker muskler og ledd. En ny artikkel tyder på at nattarbeid viser en sammenheng med økt smertefølsomhet.

Innlegget Nattarbeid viser en sammenheng med økt smertefølsomhet dukket først opp på STAMI.

Et av målene i STAMIs forskningsprosjekt om skiftarbeid og helseplager har vært å identifisere om nattarbeid har en effekt på smerte.

I e ny studie  deltok 53 sykepleiere fra sykehus i Oslo-området som jobbet tredelt turnus eller fast nattarbeid. De deltok i to laboratorieforsøk ved STAMI. En gang rett etter nattevakt og en gang rett etter en natt med normal søvn.

Resultatene tyder på at man er mer følsom for visse typer smerte om morgenen etter nattevakt sammenliknet med etter normal søvn. Flere typer smertefulle stimuli ble påført, men endringen gjaldt ikke for alle typer smerte. Mer forskning trengs for å kartlegge ulik effekt på ulike smertetyper.

Les originalartikkel her:

Night-shift work is associated with increased pain perception

Forskningsprosjektet Skiftarbeid og helseplager

  • Skiftarbeid og helseplager

    Hvilke konsekvenser kan skiftarbeid ha for helsa? Dette spørsmålet forsøker Statens arbeidsmiljøinstitutt å finne svar på i en forskningsstudie om skiftarbeid, søvn og helse. En rekke studier har vist at skiftarbeid kan…

Innlegget Nattarbeid viser en sammenheng med økt smertefølsomhet dukket først opp på STAMI.