Kategorier

Kan ansatte i butikker som daglig arbeider foran et kassaapparat med dataskjerm ha krav på synsundersøkelse og databriller?