Kategorier
Nyheter relatert til Helse, Miljø og sikkerhet

Statens naturoppsyn (SNO) har så langt merket 15 av ulvene innenfor ulvesonen, nå sist alfatispa i Slettås-reviret. Denne uka og neste uke vil det ikke bli gjort nye forsøk, fordi ulven går inn i parringstida. 

Statens naturoppsyn (SNO) har så langt merket 15 av ulvene innenfor ulvesonen, nå sist alfatispa i Slettås-reviret. Denne uka og neste uke vil det ikke bli gjort nye forsøk, fordi ulven går inn i parringstida.