Kategorier
Nyheter relatert til Helse, Miljø og sikkerhet

Produserer eller importerer du et stoff fra land utenfor EØS i mengder under 100 tonn og har ennå ikke registrert stoffet til kjemikaliebyrået ECHA? I noen tilfeller kan du fremdeles benytte deg av sen preregistrering for å få utsatt registreringsfristen i REACH til 31. mai 2018. 

Produserer eller importerer du et stoff fra land utenfor EØS i mengder under 100 tonn og har ennå ikke registrert stoffet til kjemikaliebyrået ECHA? I noen tilfeller kan du fremdeles benytte deg av sen preregistrering for å få utsatt registreringsfristen i REACH til 31. mai 2018.