Kategorier
Nyheter relatert til Helse, Miljø og sikkerhet

Her kan du søke om tilskudd til forvaltningstiltak i verdifulle kulturlandskap som er prioritert i Nasjonal registrering. De områdene som det kan søkes om tilskudd til står på denne lista . «Utvalgte kulturlandskap i jordbruket» har en egen tilskuddsordning og er ikke inkludert i lista. Søknadsfristen er 20. mars 2017.

Her kan du søke om tilskudd til forvaltningstiltak i verdifulle kulturlandskap som er prioritert i Nasjonal registrering. De områdene som det kan søkes om tilskudd til står på denne lista . "Utvalgte kulturlandskap i jordbruket" har en egen tilskuddsordning og er ikke inkludert i lista. Søknadsfristen er 20. mars 2017.