Kategorier
Nyheter relatert til Helse, Miljø og sikkerhet

I 2016 jobbet ti prosent av ansatte i norske bedrifter regelmessig på søndager. Andelen som jobber på søndager, har vært stabil de siste ti årene.

I 2016 jobbet ti prosent av ansatte i norske bedrifter regelmessig på søndager. Andelen som jobber på søndager, har vært stabil de siste ti årene.