Kategorier
Nyheter relatert til Helse, Miljø og sikkerhet

Den 12. april 2017 er det 5 år siden Naturpanelet/IPBES ble etablert i Panama City. Det første arbeidsprogrammet (2014-2018) har god fremdrift, noe som er et godt tidspunkt både for å vurdere hvordan det går, samt også vurdere fremtidsplanene for det som skal bli den viktigste globale leverandøren av kunnskap innen biologisk mangfold og økosystemtjenester.

Den 12. april 2017 er det 5 år siden Naturpanelet/IPBES ble etablert i Panama City. Det første arbeidsprogrammet (2014-2018) har god fremdrift, noe som er et godt tidspunkt både for å vurdere hvordan det går, samt også vurdere fremtidsplanene for det som skal bli den viktigste globale leverandøren av kunnskap innen biologisk mangfold og økosystemtjenester.