Kategorier
Nyheter relatert til Helse, Miljø og sikkerhet

Biodrivstoff   er framstilt av biologisk materiale og kan brukes istedenfor bensin, diesel og naturgass fra fossile kilder. Biodrivstoff kan bidra til å redusere klimagassutslippene fra transport.

Biodrivstoff   er framstilt av biologisk materiale og kan brukes istedenfor bensin, diesel og naturgass fra fossile kilder. Biodrivstoff kan bidra til å redusere klimagassutslippene fra transport.