Kategorier
Nyheter relatert til Helse, Miljø og sikkerhet

Hannfisk blir kjønnsforvirret av to av dem, et annet er nesten umulig å bli kvitt når det først har havnet i naturen. Nå har EU fått nok og setter opp fire nye stoffer på sin såkalte kandidatliste. Det får store konsekvenser. 

Hannfisk blir kjønnsforvirret av to av dem, et annet er nesten umulig å bli kvitt når det først har havnet i naturen. Nå har EU fått nok og setter opp fire nye stoffer på sin såkalte kandidatliste. Det får store konsekvenser.