Kategorier
Nyheter relatert til Helse, Miljø og sikkerhet

I tråd med Stortinget sitt rovviltforlik gjennomfører Miljødirektoratet ekstraordinære uttak av jerv i visse område denne våren. Målet er å redusere jerveskadar på sau og tamrein. Så langt i år er 10 jervar felt i ekstraordinære uttak.

I tråd med Stortinget sitt rovviltforlik gjennomfører Miljødirektoratet ekstraordinære uttak av jerv i visse område denne våren. Målet er å redusere jerveskadar på sau og tamrein. Så langt i år er 10 jervar felt i ekstraordinære uttak.