Kategorier
Nyheter relatert til Helse, Miljø og sikkerhet

Samanlikna med tidlegare år er ein større del av lisenskvoten fylt denne sesongen. Det er likevel behov for ekstraordinære uttak av jerv i enkelte delar av landet for å redusere skadar på husdyr og tamrein.

Samanlikna med tidlegare år er ein større del av lisenskvoten fylt denne sesongen. Det er likevel behov for ekstraordinære uttak av jerv i enkelte delar av landet for å redusere skadar på husdyr og tamrein.