Kategorier
Informasjon fra STAMI Nyheter relatert til Helse, Miljø og sikkerhet Sykefravær

Kvinner har høyere sykefravær enn menn. Årsakene til denne forskjellen mellom kjønnene er fortsatt uavklart, til tross for at dette forholdet har fått mye oppmerksomhet. Det at forskere kan komme til så ulike konklusjoner kan delvis tilskrives datagrunnlaget og forskningsmetodene som ligger til grunn for analysene.

Innlegget STAMI-TV: Kjønnsforskjeller i sykefravær dukket først opp på STAMI.

STAMI

På dette frokostseminaret vil ulike metoder og analyser fremheves, og forskningen som presenteres vil vise hvordan dette kan føre til at det trekkes forskjellige konklusjoner. Karina Corbett, forsker ved avdeling for arbeidsmedisin og epidemiologi på STAMI, gir en oversikt over kjønnsforskjeller i sykefravær og diskutere om det finnes grunnlag for at spesifikke intervensjoner kan redusere kjønnsforskjellene i sykefravær i Norge.

Innlegget STAMI-TV: Kjønnsforskjeller i sykefravær dukket først opp på STAMI.