Kategorier
Nyheter relatert til Helse, Miljø og sikkerhet

Miljødirektoratet har fått 323 søknader fra kommuner over hele landet som vil kutte utslipp av klimagasser. Klimasats-ordningen skal bidra til å utløse ambisiøse tiltak som framskynder utslippskutt i lokalmiljøet.

Miljødirektoratet har fått 323 søknader fra kommuner over hele landet som vil kutte utslipp av klimagasser. Klimasats-ordningen skal bidra til å utløse ambisiøse tiltak som framskynder utslippskutt i lokalmiljøet.