Kategorier
Nyheter relatert til Helse, Miljø og sikkerhet

Miljødirektoratet sitt feltpersonell i Statens naturoppsyn (SNO) har løyve til å jage og felle villrein i Nordfjella. Formålet er å hindre spreiing av skrantesjuke til hjortedyr i områda omkring.

Miljødirektoratet sitt feltpersonell i Statens naturoppsyn (SNO) har løyve til å jage og felle villrein i Nordfjella. Formålet er å hindre spreiing av skrantesjuke til hjortedyr i områda omkring.