Kategorier
Nyheter relatert til Helse, Miljø og sikkerhet

Kommisjonen foreslår at direktivet endres slik at det er muligheter for å bruke reservedeler også for kategori 11 (Elektriske og elektroniske produkter som var utenfor virkeområdet til RoHS 1 og som omfattes av krav i RoHS 2 fra 22. juli 2019).

Kommisjonen foreslår at direktivet endres slik at det er muligheter for å bruke reservedeler også for kategori 11 (Elektriske og elektroniske produkter som var utenfor virkeområdet til RoHS 1 og som omfattes av krav i RoHS 2 fra 22. juli 2019).