Kategorier
Nyheter relatert til Helse, Miljø og sikkerhet

Det europeiske kjemikaliebyrået (ECHA) ber om kommentarer på nye forslag om harmonisert klassifisering og merking for tre stoffer. Forslagene er nå på offentlig høring med kommentarfrist til ECHA 24. februar og 23. mars 2017.

Det europeiske kjemikaliebyrået (ECHA) ber om kommentarer på nye forslag om harmonisert klassifisering og merking for tre stoffer. Forslagene er nå på offentlig høring med kommentarfrist til ECHA 24. februar og 23. mars 2017.