Kategorier
Nyheter relatert til Helse, Miljø og sikkerhet

Sitter du mye foran pc-skjermen, kan det føre til plager som hodepine og tretthet som følge av overanstrengte øyne. Riktige brilleglass tilpasset hver enkelt kan redusere symptomene, og bidra til å gi deg en bedre hverdag.

Sitter du mye foran pc-skjermen, kan det føre til plager som hodepine og tretthet som følge av overanstrengte øyne. Riktige brilleglass tilpasset hver enkelt kan redusere symptomene, og bidra til å gi deg en bedre hverdag.