Kategorier
Nyheter relatert til Helse, Miljø og sikkerhet

EU-kommisjonen har innvilget godkjenning for begrenset bruk av trikloretylen i hhv 12 år og 7 år for to søkere. Tilsvarende vedtak er nå fattet av Miljødirektoratet.

EU-kommisjonen har innvilget godkjenning for begrenset bruk av trikloretylen i hhv 12 år og 7 år for to søkere. Tilsvarende vedtak er nå fattet av Miljødirektoratet.