Kategorier
Nyheter relatert til Helse, Miljø og sikkerhet

Flere nye truede treslag omfattes nå av konvensjonen som regulerer internasjonal handel med truede arter og deres produkter. Det har derfor blitt innført nye krav ved innførsel og utførsel av blant annet musikkinstrumenter som inneholder disse treslagene.

Flere nye truede treslag omfattes nå av konvensjonen som regulerer internasjonal handel med truede arter og deres produkter. Det har derfor blitt innført nye krav ved innførsel og utførsel av blant annet musikkinstrumenter som inneholder disse treslagene.