Kategorier
Nyheter relatert til Helse, Miljø og sikkerhet

Som eit ledd i det internasjonale arbeidet med klimaendringar er Noreg med i program for overvaking av konsentrasjonar av klimagassar i atmosfæren. Dei norske stasjonane på Svalbard og Sørlandet stadfestar den globalt aukande trenden for CO2 og metan, og konsentrasjonen av CO2 har no passert den symbolske grensa på 400 ppm (deler per million). Les meir om målingane her  

Som eit ledd i det internasjonale arbeidet med klimaendringar er Noreg med i program for overvaking av konsentrasjonar av klimagassar i atmosfæren. Dei norske stasjonane på Svalbard og Sørlandet stadfestar den globalt aukande trenden for CO2 og metan, og konsentrasjonen av CO2 har no passert den symbolske grensa på 400 ppm (deler per million). Les meir om målingane her