Kategorier
Nyheter relatert til Helse, Miljø og sikkerhet

Kjemikaliebyrået ECHA informerer om muligheten til å sende inn innspill til utkast til veiledninger for restriksjonene av nikkel og PAH i REACH vedlegg XVII, og ønsker flere eksempler på produkter som faller innenfor eller utenfor virkeområdet for restriksjonene. Frist er 19. april 2017.

Kjemikaliebyrået ECHA informerer om muligheten til å sende inn innspill til utkast til veiledninger for restriksjonene av nikkel og PAH i REACH vedlegg XVII, og ønsker flere eksempler på produkter som faller innenfor eller utenfor virkeområdet for restriksjonene. Frist er 19. april 2017.