Kategorier
Nyheter relatert til Helse, Miljø og sikkerhet

I 2016 ble det registrert 25 arbeidsskadedødsfall i Norge, ingen av disse skjedde i industrien. Åtte arbeidstakere døde i arbeidsulykker i bygg og anlegg, fire i transport og fire i landbruk.

I 2016 ble det registrert 25 arbeidsskadedødsfall i Norge, ingen av disse skjedde i industrien. Åtte arbeidstakere døde i arbeidsulykker i bygg og anlegg, fire i transport og fire i landbruk.