Kategorier
Nyheter relatert til Helse, Miljø og sikkerhet

Miljødirektoratet har avslått to søknader om skadefelling av ulv i Aurskog Høland og Eidskog kommuner. Det er ikke mistanke om at ulvene i området utviser unormal atferd. Felling av ulv anses å ha svært begrenset skadereduserende effekt når det er snakk om enkelttilfeller av skade på hund innenfor ulvesonen. Dette er i samsvar med tidligere praksis i lignende saker. 

Miljødirektoratet har avslått to søknader om skadefelling av ulv i Aurskog Høland og Eidskog kommuner. Det er ikke mistanke om at ulvene i området utviser unormal atferd. Felling av ulv anses å ha svært begrenset skadereduserende effekt når det er snakk om enkelttilfeller av skade på hund innenfor ulvesonen. Dette er i samsvar med tidligere praksis i lignende saker.