Kategorier

NIVA er et utdanningsinstitutt underlagt Nordisk Ministerråd. NIVA tilbyr videreutdanning for fagpersoner og forskere i de nordiske landene innen arbeidshelse, arbeidsmiljø og arbeidsliv. Det fungerer som et samarbeidsforum for de nordiske regjeringene. NIVAs oppgave er å tilby videreutdanning for forskere, praktikere og spesialister på området for helse og sikkerhet i arbeidslivet.

Om kurset

Det er utfordrende å utvikle produksjonsprosesser som er levedyktig i det lange løp. En bærekraftig organisasjonsutvikling er avhengig av konkurransedyktige produkter og tjenester, og et arbeidsmiljø der ansatte trives og er innovative.

Ledelsesfilosofien Lean er mye brukt i industrien og fått økende betydning i privat og offentlig tjenesteyting. Selv om konseptet er godt utviklet kan den praktiske gjennomføringen være utfordrende for mange organisasjoner. For å lykkes med Lean kreves det solid implementering under de rette forholdene. Dette vil være en forutsetning for at verktøyet Lean skal bidra til å utvikle bærekraftige produksjonsprosesser.

Læringsmål for kurset

  • Forstå begrepet bærekraftige produksjonsprosesser
  • Forstå Lean-konseptet og fordeler og ulemper ved Lean
  • Forstå hvordan Lean kan brukes i utviklingen av bærekraftige produksjonsprosesser
  • Lære å bruke Lean inn i eget forskningsprosjekt

Søknadsfrist: 16. februar.

Les mer og meld deg på kurset på niva.org

Innlegget NIVA-kurs om bærekraftig organisasjonsutvikling dukket først opp på STAMI.