Kategorier

Det skal inngås en skriftlig arbeidsavtale i alle arbeidsforhold. Dette gjelder uavhengig av om det er en fast stilling eller en midlertidig ansettelse, og uavhengig av hvor lang tid arbeidsforholdet skal vare. Avtalen beskriver arbeidsgiver og arbeidstaker sine rettigheter og plikter.

I internkontrollsystemet har du alltid nødvendige dokumentmaler tilgjengelig.

arbeidskontrakt
Arbeidskontrakt

Arbeidstilsynet har gjort et sett med arbeidskontrakter tilgjengelig for nedlastning. Mal for standard arbeidsavtale er revidert og tilgjengelig på sju språk. Det er blant annet gjort endringer som følge av nye regler om midlertidig ansettelse.

Her kan du laste ned arbeidskontraktene

Bokmål

 Nynorsk

Bulgarsk

Litauisk

Polsk

Rumensk

Russisk

Skjemaene våre inneholder funksjonalitet som skal gjøre utfyllingen enklere. Husk å aktivere makroer.